Komornik Garwolin Weronika Kosińska
Właściwość | Komornik Sądowy
Komornik Garwolin Weronika Kosińska
Weronika Kosińska
przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie
Komornik Garwolin Weronika Kosińska

Właściwość

Zgodnie z art. 8.1. Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 ( Dz. U. z 2011r., Nr 231, poz. 1376 ze zm.) komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym zgodnie z art. 7.1 ustawy jest obszar właściwości sądu rejonowego.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie Weronika Kosińska jest właściwy do prowadzenia egzekucji dla:

Miasta i Gminy:
Garwolin, Łaskarzew, Pilawa, Żelechów

Gminy:
Borowie, Górzno, Maciejowice, Miastków Kościelny, Osieck, Parysów, Pilawa, Sobienie Jeziory, Sobolew, Tojanów, Wilga.

Ponadto zgodnie z art. 8.5 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Komornik wybrany przez wierzyciela prowadzi egzekucję w miejscu wskazanym przez wierzyciela. Wierzyciel dokonując wyboru komornika,  wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji składa oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornik na wniosek wierzyciela jest również uprawniony do prowadzenia egzekucji ( z wyżej wymienionymi wyjątkami ) na terenie całego kraju.

Komornik Garwolin Weronika Kosińska
Komornik Garwolin Weronika Kosińska